سرویس های تاشو کمجاچوب

سرویس تاشو کارینا

سرویس تاشو کارینا شامل تخت تاشو یک نفره ۹۰ براق و ملامینه در دو حالت ساده یا برقی، یونیت دراور آرایش براق و ملامینه، تخت تاشو دو نفره ۱۴۰ و ۱۶۰ براق و ملامینه در دو حالت ساده و برقی، مبل جلو تخت تاشو یک نفره و دو نفره، کمد، کتابخانه، میز تحریر، میز تحریر و قاب آینه

سرویس تاشو پایه معلق

سرویس تاشو پایه معلق شامل تخت تاشو یک نفره ۹۰ و ۱۲۰ پایه معلق، میز تحریر، تخت تاشو دو نفره ۱۴۰ و ۱۶۰ پایه معلق، تخت تاشو یک نفره افقی همراه با بوفه یا ویترین، ویترین در ابعاد و تعداد کشوهای مختلف، میز تحریر و میز کامپیوتر ویترین دار، ویترین دراور، میز آرایش، کمد لباس درب بلند و درب کوتاه، کمد لباس گوشه و کتابخانه

سرویس تاشو V۲

سرویس تاشو V2 شامل تخت تاشو یک نفره ۹۰ و ۱۲۰ پایه معلق، میز تحریر، تخت تاشو دو نفره ۱۴۰ و ۱۶۰ پایه معلق، مبل جلو تخت تاشو یک نفره و دو نفره، ویترین در ابعاد و تعداد کشوهای مختلف، میز تحریر و میز کامپیوتر ویترین دار، کتابخانه، کتابخانه تحریر، کمد تحریر، فایل سه کشو میز تحریر، ویترین دراور، میز آرایش، کمد ریلی با عمق های مختلف، کمد لباس گوشه، دو درب درب کوتاه و درب بلند

سرویس تاشو دسا

سرویس تاشو دسا شامل تخت یک نفره ۹۰ تاشو، تخت دو نفره ۱۶۰ تاشو با نمای ام دی اف و نمای معمولی، درپوش و پاتختی چپ و راست، دراور هفت کشو و آینه قدی

سرویس تاشو رابین

سرویس تاشو رابین شامل تخت تاشو یک نفره با و بدون میز تحریر، تخت نوجوان تاشو بوفه با کمد فوقانی، تخت نوجوان تاشو ایستاده، حفاظ فلزی تاشو با کاور پارچه ای، دراور آینه، کمد ریلی، کتابخانه، کمد لباس، میز تحریر ساده و ال، فایل تحریر، کتابخانه فوقانی، کمد چهار درب و پایه کیس

سرویس تاشو یوفرم

سرویس تاشو یوفرم شامل تخت یک نفره یوفرم، سرویس یک نفره یوفرم در مدل های A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
Call Now Buttonتماس با کمجاچوب